Quliyeva Kübra Fərrux qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 16.06.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M. Kirovadına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi, türk bölümü 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

5710.01

Türk dilləri

Azərbaycan dilinin Quba-Dərbənd dialektlərinin qədim türk leksikqatı 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

 

 15

Türkologiya - 3 məqalə, yazaryazı - 1 məqalə 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. İraq-türkman ləhcəsi (birgə müəlliflər), Bakı, Elm, 2004.

2. Azərbaycan dilinin Quba-Dərbənd dialektlərinin qədim türk leksikqatı, Bakı, Nurlan, 2007.

3. Biznes aləmi və işgüzar münasibətlər, Bakı, Nurlan, 2010.

4. Ayrım şivəsində düzəltmə sifətləri əmələ gətirən şəkilçilərə tarixilik nöqteyi-nəzərindən baxış Tədqiqlər, Bakı, 2008, №1s.202-207.

5. Türkçenin eğitimi sırasında ortaya çıkan problemler. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Gazimagusa, K.K.T.C. 2008, s. 66.

6.  Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri və XIII əsr türk şeirində (Yunus Əmrə) təsadüf olunan bir sıra sözlərin etimologiyası. “Dünyada yeni inkişaf meylləri və türk dünyası” Beynəlxalq simpozium Bakı, Xəzər universiteti. 2009, s. 400-406.

7. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində qədim əvəzliklər - “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2011, s. 274-275.

8. Azərbaycan dili dialekt və şivələrindəki bir sıra əvəzliklərin leksik-semantik təhlili. Türkologiya, Bakı,  2011, №4, s. 47-56.

9. Eski Türk Yazıtları ve Azeri Ağızları. 8. Uluslararası Türk dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (9-13 2010 Celalabat -Kırgızistan), İstanbul, 2011, s.865-870.

10. EskiTürk Asıllı Şahıs isimleri. - 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. Türk Dünyasında Bilim - Kültür – Gelenek, İstanbul, 2011, s. 456-460.

11. Nizami Gencevinin “İskendername Eserinde Doğu-Batı Süzgecinde İdeal Hakim Sureti”. Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı. 25-26 Mayıs 2012, Tirana, s. 30-31.

12. Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” əsərində şərq-qərb prizmasında ideal hakim surəti. –Nizami Gəncəvi 870. Məqalələr toplusu, s.279-289.

13. Azeri Ağızları ve Çağdaş Tatar Dilinde Kullanılan Bir Kısım Eski türk Kökenli Kelimelerin Dilbilim ve Kökenbilim Açısından Açıklanması. – I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi. 17-19 Mayıs, Saraybosna, 2013, s.38-39.

14. Dillərin ilk yaranma dövrlərinə təsadüf edən bir sıra köklər və onların başqa sistyemli dillərdə təzahürü. Czuczor-Fogorasi konferensia, Budaörs, 2012, oktober 6-7,  (2013) s.216-219.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Tirananın Beder Universitetində Elmi Heyətin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

1. 1990-2000-ci ilə qədər Azərbaycanın Xalq təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunda türk dili müəllimi.

2. 2000-ci ildən indiyə kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasında dosent, türk və Azərbaycan dili müəllimi.

Digər fəaliyyəti  Albaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin üzvü 
Təltif və mükafatları

1. 2011-ci ildə “İlin ən yaxşı kitabları” - Biznes aləmi və işgüzar münasibətlər kitabına görə ADİU tərəfindən mükafatlandırılıb.

2. “Qızıl qələm” mükafatı laureatı.

3. “Müqəddəs qələm” mükafatı.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3772011 
Ev tel. (+994 12) 4513120 
Faks  
Elektron poçtu qkubra@mail.ru