Qəmbərova Qüdsiyyə Gülhüseyn qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Neftçala  ş.
Təvəllüdü 20.06.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5706.01

Azərbaycan dili

İ.Nəsimi dilinin dialekt leksikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan dialektologiyasında ilk dəfə Nəsiminin dili tarixi – dialektoloji aspektdə tədqiqi. 

Elmi əsərlərinin adları

1. “Nəsiminin dili və Azərbaycan şivələri” 2004 (monoqrafiya).

2. Nəsimi şeirində sözün hikmətləri, 2009 (monoqrafiya).

3. Sintaksisdən praktikum, 2014 (dərs vəsaiti).

4. XVII əsr Azərbaycan klassik poeziyasında frazeolo­gi­ya­nın mövqeyi. Filologiya məsələləri, 2010, N 6, səh. 3-10.

5. M.Füzulinin “Bəngü Badə” məsnəvisində xalq fra­ze­olo­giyası. “Elm və həyat” jurnalı, 2010, N  3-4, səh. 53-55

6. Felin əmr şəklinin tarixi-dialektoloji inkişaf mənzərəsi. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun “Xəbərlər”in xüsusi buraxılışı, 2012, s. 24-28.

7. Qayıdış növ fellərin tarixi təkamül prosesi.Türkologiya” jurnalı, 2012, N 1, səh.48-58.

8. M.F.Axundzadənin əlifba islahatı ideyası. AMEA “Xəbərlər”i (M.F.Axundzadənin anadan olmasının 200 illiyi münasibətilə xüsusi buraxılışı), 2012, s. 112-117.

9. N.Gəncəvinin “Yeddi Gözəl” poemasının iki tərcü­mə­sin­də üslubi neologizmlər. N.Gəncəvi-870 jurnalı, Bakı, “Elm” 2012, c. 229-237.

10. Azərbaycan dili şivələrində xalq təbabəti leksikasının yaranma yolları. Akademik V.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın ma­te­rial­ları. AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu, 2013, s. 107-109.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan İctimai-Siyasi Universiteti, dosent 
Digər fəaliyyəti  AMEA, Dilçilik İnstitutunun elmi seminarının üzvü 
Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı, 2003-cü il

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4300489 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu qudsiyye@bk.ru