Mədətova Reyhan Qaraş qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı  şəhəri 
Təvəllüdü 05.06.1965
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-      ixtisas şifri

-      ixtisasın adı

-      mövzunun ad


5706.01

Azərbaycan dili

XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan dili yazılı abidələrində  məsdər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Məsdər XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan dili yazılı abidələrində dioxronik şəkildə işlənmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan dili yazılı abidələrində  məsdər.

2. Azərbaycan ədəbi sili tarixi proqramı (bakalavr təhsili), Bakı, 2002, 12 səh.

3. R.Məhərəmova-80 (həyatı, yaradıcılığı və pedaqoji fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətləri) Bakı, 2003 (tərtibçilərdən biri), 140 səh.

4. Azərbaycan mətnşünaslığının aktual problemləri Türkologiya jurnalı, Bakı, 2005, I, səh.102-107.

5. Qazi Bürhanəddinin dili Azərbaycan araşdırmaları jurnalı Bakı,2007, I, səh.69-76.

6. Bəzi asemantik sözlər  haqqında BDU elmi əsərləri , 2008, səh.20-25.

7. XIII-XVIII əsr Azərbaycan dilinin yazılı abidələrində sırf isimləşmiş məsdərlər    Azərbaycan araşdırmaları jurnalı Bakı, 2010, I, səh.69-76.

8. Məsdərin söz birləşmələrində yeri Filologiya məsələləri, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

1989-1992 illərdə “Azərbaycan dili”kafedrası.

2002-2008-ci illərdə BDU-nun “Türkologiya” kafedrası.

2003-cü ildən hal-hazıra qədər Xəzər Universitəsi.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. 2011-ci ildə “Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması  sahəsində uğurlu  pedaqoji fəaliyyətinə görə və Xəzər Universitəsinin 20 illik yubileyi münasibətilə ” fəxri fərman.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Az 1143 Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti 115, 5-ci mərtəbə.

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5372081 
Mobil tel. (+994 50) 5747612 
Ev tel. (+994 12) 4487612 
Faks  
Elektron poçtu nuran2107@mail.ru