Mədətova Reyhan Qaraş qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı  şəhəri 
Təvəllüdü 05.06.1965
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-      ixtisas şifri

-      ixtisasın adı

-      mövzunun ad


5706.01

Azərbaycan dili

XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan dili yazılı abidələrində  məsdər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Məsdər XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan dili yazılı abidələrində dioxronik şəkildə işlənmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan dili yazılı abidələrində  məsdər.

2. Azərbaycan ədəbi sili tarixi proqramı (bakalavr təhsili), Bakı, 2002, 12 səh.

3. R.Məhərəmova-80 (həyatı, yaradıcılığı və pedaqoji fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətləri) Bakı, 2003 (tərtibçilərdən biri), 140 səh.

4. Azərbaycan mətnşünaslığının aktual problemləri Türkologiya jurnalı, Bakı, 2005, I, səh.102-107.

5. Qazi Bürhanəddinin dili Azərbaycan araşdırmaları jurnalı Bakı,2007, I, səh.69-76.

6. Bəzi asemantik sözlər  haqqında BDU elmi əsərləri , 2008, səh.20-25.

7. XIII-XVIII əsr Azərbaycan dilinin yazılı abidələrində sırf isimləşmiş məsdərlər    Azərbaycan araşdırmaları jurnalı Bakı, 2010, I, səh.69-76.

8. Məsdərin söz birləşmələrində yeri Filologiya məsələləri, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

1989-1992 illərdə “Azərbaycan dili”kafedrası.

2002-2008-ci illərdə BDU-nun “Türkologiya” kafedrası.

2003-cü ildən hal-hazıra qədər Xəzər Universitəsi.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. 2011-ci ildə “Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması  sahəsində uğurlu  pedaqoji fəaliyyətinə görə və Xəzər Universitəsinin 20 illik yubileyi münasibətilə ” fəxri fərman.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5372081 
Mobil tel. (+994 50) 5747612 
Ev tel. (+994 12) 4487612 
Faks  
Elektron poçtu nuran2107@mail.ru