Bioresurslar İnstitutunun elmlər doktorları

Quliyev Varis Muxtər oğlu