Qurbanova İnna Musa qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı şəhəri
Təvəllüdü 26.01.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2411.02

Bitki fiziologiyası

Ali bitkilər xloroplastlarının fotokimyəvi reaksiyalarında lipid təbiətli maddələrin və fosfolipidlərin rolu haqqında

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2411.02

Bitki fiziologiyası

Bitkilərin fotosintetik aparatının ekstremal faktorlara adaptasiyasının molekulyar əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

129  

 

92 

 

45
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

3

Əsas elmi nailiyyətləri Fotosintetik sistemlərin formalaşma prosesinin zəifliyi və xloroplastların oksigen ayıran sisteminin (OAS) həssaslığı ilk növbədə bütün stress hallarda pozulan, fotosintetik aparatda aparıcı rol alan piqment-zülal komplekslərin davamlılığı müəyyən olunmuşdur. 24 və 48 saat müddətində elektroforez zamanı metalların təsiri nəticəsində oliqomer, dimer və işıq toplayan kompleks qeyd olunmur, halbuki apozülallar bu zonalarda iştirak edir. Ehtimal olunur ki, bu metallar xlorofilin formalaşma və toplanması prosesini pozur, bu da fotosistemlərin kooperasiyasının pozulması-na gətirib çıxarır. 10-3M qatılıqda metal ionlarının buğda cücərtiləri yetişdirilən mühitə təsiri zamanı işıq toplayan kompleksin monomer formalarının artmasına və eyni zamanda onun oliqomer və dimer formalarının azalmasına səbəb olur. Tilakoid membranının metallarla işlənilməsi aşağı molekulyar çəkili xlorofil-zülal komplekslərinin əhəmiyyətli miqdarda çoxalması işıq toplayan kompleksin monomerizasiyası ilə əlaqədardır. Biz hesab edirik ki, bu tilakoid membranının stresdən qorunmasının universal prosesidir. Oksidləş-mə stresini aradan qaldırmaq məqsədilə Azərbaycan florasından alınmış antioksidant xüsusiyyətli  adaçayı (Salvia officinalis L.), şirin biyan kökü (Radix glycyrrhizae) və relikt bitki Danae racemosa bitkilərinin ekstraktları istifadə olunmuşdur. Ağır metalların elektron nəqli zəncirinə təsirinin öyrənilməsi nəticəsində Co2+ və Ni2+ ionları pH mühitindən asılı olaraq toksiki effekt göstərirlər və akseptor tərəfi ilə qarşılıqlı əlaqədə olurlar, həmçinin Al3+, Zn2+ və Mn2+ ionları akseptor tərəfinin komponentinə təsir edir. Eyni zamanda Al3+ və Mn2+ ionları yalnız turş mühitdə meydana çıxırlar.

Elmi əsərlərinin adları

1. Chlorophyll-protein complex development of wheat chloroplasts under water deficiency//Photosynthesis, v. 2: 53-58, 1988, Bulgaria, Varna;

2. Effect of specific extrinsic polypeptide release on delayed light emission and oxygen evolving patterns in photosystem 2 particles//Photosyn-thetica 25(4): 557-565, 1991.

3. Chlorophyll-stability in relict plants under photoinhibition//16th International congress of biochemistry and molecular biology, New-Delhi, India, 1994.

4. Состояние хлорофилл-белковых комплексов РЦ ФС II и ССК при воздействии на проростки пшеницы Cd2+и Co2+ //Актуальные проблемы биоэкологии. Сборник материалов II Международный научно-практической конферен-ции, 2010, Москва, с. 168-172.

5. Molecular operation of metals into the function and state of Photosystem II//Metallomics DOI:101039/c1mt00100K, 2011, 3, p. 1362-1367, impact factor: 3. 592.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti.

2. Avropa bitki fizioloqları və biokimyaçıları cəmiyyəti.

3. Biofiziklər cəmiyyəti.
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Şurasının və Azərbaycan MEA Botanika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.061 Dissertasiya Şurasının üzvü
Təltif və mükafatları

1. ”Əmək veteran” medalı – 1980-ci il.

2. ”SOROS” qrantı – 1993-cü il.

3. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı (2010, 2012-ci illər).
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40
Vəzifəsi Biofizika laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5398608
Mobil tel. (+994 55) 6032734
Ev tel. (+994 12) 5382348
Faks (+994 12) 4970994
Elektron poçtu inna.kurbanova@yahoo.com