Qəribov İslam Eynəli oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıLerik rayonu, Mulalan kəndi
Təvəllüdü 05.05.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı10.01.03

SSRİ xalqları ədəbiyyatı, filologiya 

Məhəmməd Hadinin “İnsanların tarixi faciələri, yaxud əlvahi-intibah” poeması 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı filologiya

Məhəmməd Hadinin ədəbi-bədii irsi Azərbaycan dövri mətbuatında(1905-1920-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

150-dən artıq

 

10

 

5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:   

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

1
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Azərbaycan romantizminin yaradıcılarından biri olan M.Hadinin yaradıcılığı barədə namizədlik və doktorluq dissertasiyaları;

2. M.Hadinin sağlığında ərəb əlifbalı müxtəlif mətbuat orqanlarında çıxan, bəziləri əlyazması şəklində olan,  ədibin sağlığında və ölümündən(1920-ci il) sonra çıxan kitablarının heç birinə düşməyən altımışa qədər şeir və poetik tərcümə, yüzdən yuxarı nəsr, elmi və publisistik əsərinin üzə çıxarılaraq nəşrə hazırlanması (50 çap vərəqi həcmində);

3. Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin “Qara məcmuə” və digər başqa əsərlərinin ərəb əlifbasından müasir əlifbaya transliterasiya edilib ön söz, izah və şərhlərlə nəşrə hazırlanıb çap edilməsi ( Bakı, Cavidan-T,  2004, 140 səh.)

4. Əlirza Nabdil Oxtayın əsərlərinin toplanması, transliterasiya  və tərcüməsi, müqəddimə, lüğət və şərhlər yazmaqla çapa hazırlanıb nəşr edilməsi( Bakı, “Qoliot Qkup” QSC, 2009, 168 səh.) 

5. Azərbaycan dili – orta təhsil,orta ixtisas məktəbləri və abituriyentlər üçün dərs vəsaiti: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 10.11.2006-cı il tarixli 822 saylı  əmri ilə təsdiq edilmişdir( Bakı, 2006, 2009; 386 səh., 408 səh.)

6. Məhəmməd Biriyanın əsərlərinin toplanması, ərəb əlifbasından latın qrafikasına transliterasiya edilərək müqəddimə, izah və şərhlər yazılmaqla nəşrə hazırlanıb çap edilməsi( Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2010, 356 səh.)

Qeyd: Buraya dini-fəlsəfi şeirlərin toplusu olan “Necə qan ağlamasın…(Bakı, “Yazıçı” nəşriyyatı, 1993, 144 səh), M.Hadi. Seçilmiş əsərləri – lüğət hissəsi (Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005, 464 səh.), M.Şəhriyar. Seçilmiş əsərləri – müştərək müəlliflərlə ( Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2000, 490 səh.), S.Ə.Nəbati, X.Natəvan, Heyran xanım. Seçilmiş əsərləri (Bakı, “Çaşıoğlu”,  2005, 350 səh.), A.Bakıxanov. Seçilmiş əsərləri (Bakı, “Çaşıoğlu”, 2007, 246 səh.) kitablarının tərtibi, müqəddimə və şərhlər yazmaqla nəşr edilməsini də aid etmək olar.

Elmi əsərlərinin adları 1. Sönməyən ocaq(tarixi-etnoqrafik və elmi-publisistik oçerklər), Bakı, “Mütərcim”, 1997, 432 səh.

2. M.Hadinin “İnsanların tarixi faciəlri, yaxud əlvahi intibah” poeması(monoqrafiya), Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2001, 121 səh.

3. M.Hadi yaradıcılığında “Həyat” və “Füyuzat” mərhələsi(monoqrafiya),Bakı, “Qələm” MMC, 2009, 148 səh.

4. Azərbaycan dili(dərslik), Bakı, “Qələm” MMS, 2009, 408 səh.

5. Məhəmməd Hadi və mətbuat – 1905-1920(monoqrafiya), Bakı, “Elm və təhsil”, 2011, 448 səh.

6. Mən bir kitab, hər vərəqim min kitabdır(Məhəmməd Hadi haqqında məqalələr), Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 300 səh.

7. Ədəbiyyat sərhəd tanımır(Güney Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə bağlı məqalə və oçerkər), Tehran, Ərcan dizayn, 2013, 406 səh.(ərəb əlifbası ilə)

8. Sözün sehri (elmi-tənqidi məqalələr toplusu),Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 360 səh.

9. Ədəbiyyat sərhəd tanımır, Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 298 səh.

10. Azərbaycan, İran, Qazaxıstan və Ukraynanın nüfuzlu mətbuat orqanlarında (jurnallarda və elmi konfransların materiallarında) çıxan əlliyə qədər irihəcmi elmi məqalələr (bu məqalələr “Mən bir kitab, hər vərəqim min kitabdır”, “Ədəbiyyat sərhəd tanımır”, “Sözün sehri” kitablarına daxil edilmişdir)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı

2. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.131- Dissertasiya Şurasının Elmi Seminarının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1975-1990-cı illərdə Biləsuvar və Lerik rayonlarında müəllim və məktəb direktoru,

2001-2008-ci illərdə “Odlar yurdu” Universitetində və Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda müəllim

Digər fəaliyyəti  Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsiklərinin monitorinqini keçirən Elmi Seminarın rəhbəri və TQDK-nın eksperti; Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurası Elmi Seminarının üzvü; “Türk dünyası” qəzeti baş redaktorunun müavini
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikasının baş müəllimi - 1985

2. “Qızıl Qələm” mükafatı laureatı - 2010

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 6752788
Ev tel. (+994 12) 5616064
Faks  
Elektron poçtu islam.garibli@yahoo.com