Əliyev Rəhim Nadir oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıBakı ş.
Təvəllüdü 1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına ADU
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad 

Azərbaycan ədəbiyyatı

Müasir Azərbaycan lirikasının inkişaf meylləri  (1970-ci illər)

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı 

Azərbaycan ədəbiyyatı, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

C.Cabbarlının yaradıcılıq təkamülü

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

257


7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri 1.Nəsiminin öz şeirləri əsında hürufiliyin yeni məzhəb yaratmaq cəhdi olduğunu göstərən konsepsiya.

2.Qazi Bürhanəddinə aid edilən divanın müxtəlif şairlərə məxsus toplu olması haqqında konsepsiya.

3.Semiotika prinsipıllri əsasında  Ədəbiiyat nəzəriyyəsi kursunun yazılması. Mütərcim, 2008 və Qanun,2012 - nəşrləri işıq üzü görüb.

4.İki cildlik “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin məcul redaktoru.  Birinci cild Bakı, Nurlar, 2009, İkinci cild, Bakı, Qanun 2013.

Elmi əsərlərinin adları 1.Müasir Azərbaycan lirikasının inkişaf meylləri (1977),  Poeziyanın təbiiliyi, Yazıçı, 1982

2.Cəfər Cabbarlının yaradıcılıq təkamülü, Yazıçı,1989

3.Nəsimi və klassik dini üslubun təşəkkülü, BAkı, Nafta-pres, 2006

4.“Qazi divanı” və klassik dini üslubun təşəkkülündə ilk sufi şairlərin rolu, (yuxarıdakı kitabda)

5.Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, Mütərcim, 2008

6.Ədəbiyat nəzəriyyəsi, Qanun,2012,  təkmilləşdirilmiş ikinci nəşr,463 s.

7.Sözün mifi, Bakl, Mütərcim,2011

8. Cənuni Azərbaycanda ədəbi proses ( XXəsr),“Zamanın sözü” kitabında, Bakı, Mütərcim, 2006.

9.Cənubi Azərbaycanda milli hərəkat və ədəbiyyat. 1941-1946. Bakı, Mütərcim, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2006-2008-cu illərdə Mədəniyyət və İncəsənət universitetində Ədəniyyat nəzəriyəsi kursundan mühazirələr
Digər fəaliyyəti  1976-cı ildən ədəbi tənqidlə məşğul olur. 1994-cü ildən C. Cabbarlı fondunun sədridir. 1983-cü ildən Yazıçılar İttifaqının üzvü
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adlna Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3244421
Ev tel. (+994 12) 5397204
Faks  
Elektron poçtu urauto@list.ru