Osmanlı Sara Yusif qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Yevlax şəhəri 
Təvəllüdü 10.12.1947
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad10.01.02

Çoxmillətli sovet ədəbiyyatı

1960-70-ci illər Azərbaycan nəsri rus tənqidində
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı10.01.01, 10.01.08

Azərbaycan ədəbiyyatı, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Azərbaycan müqayisəli ədəbiyyatşünaslığının təkamül problemləri (1950-80-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

74


6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı


1

1 (prosesdə)
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan müqayisəli ədəbiyyatşünaslığının təcrübəsi və perespektivlərinin dəyərləndirilməsi dünya (əsasən rus, slovak, rumın) komparativistikası kontekstində
Elmi əsərlərinin adları 1.“Ədəbi talelər qovuşanda” (rus dilində) – monoqrafiya. Bakı, 2007  (23 ç.v.)

2.Ədəbiyyatşünaslığımız son 10 ildə. AMEA Xəbərləri, 2000, № 3-4

3.Ədəbi komparativistikada müasir meyllərə dair (rus dilində). Humanitar elmlərin müasir durumu və ədəbiyyatşünaslığın nəzəri-metodoloji məsələləri. Bakı, Elm, 2010

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1987-1991-ci illərdə M.F.Axundov adına Azər.Rus dili və ədəbiyyatı Pedaqoji İnstitutunda (BSU) Dövlət İmtahan Komissiyasının sədri.
Digər fəaliyyəti  1986-1998-ci illərdə Ədəbiyyat İnstitutunun Dissertasiya Şurasının Elmi katibi2013-2014: Şuarnın nəzdində aprobasiyon seminarın üzvü
Təltif və mükafatları AMEA-nın Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı (2014)
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5391028
Mobil tel. (+994 50) 6145518
Ev tel. (+994 12) 4321544
Faks  
Elektron poçtu sara.osmanli@gmail.com