Əliyev Cavanşir Əziz oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıMasallı rayonu, Ərkivan kəndi
Təvəllüdü 24.09.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dillər Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad10.01.03; 10.01.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

M.F. Axundovun “Təmsilatı” və Qərbi Avropa Maarifçi dramaturgiyasının ənənələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı0.01.03; 10.01.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Azərbaycan komediyasının poetikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

360

 

5

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

3
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan gülüşünün tarixi, tiupologiyası, yazılı ədəbiyyatda gülüşün spesifikası və sair nəzəri problemlərin şərhi, elmi əsərlərin tənqidinə yeni metodların tətbiqi, elmi əsərdə öyrənilən mətndən gələn informasiya əsasında uyğun metodun seçilməsi, sistemli analizin tətbiqi, bədii mətnin mətndənkənar əlaqələrlə birlikdə öyrənilməsi, ənəvəi nəzəri anlayışların yeni və ultra-yeni metodlar baxımından saf-çürük edilməsi, ədəbiyyat nəzəriyyəsində mövcud olan problemlərlə bağlı əksər nəzəri və filoloji tərcümələrin həyata keçirilməsi və sair.Azərbaycan tənqidində müasir ədəbi mətnlərin təhlilində yeni metodların tətbiqi, tənqid haqqında nəzəri yazıların yeni ədəbi texnologiyalar bazasında yazılması. 
Elmi əsərlərinin adları 1. “Bədii mətnin sirləri”, 1998

2. “Ədəbiyyatda yaşamağın formulu”, 1999

3. “Filoloji fantaziya”, 2000

4. “Azərbaycan poeziyasında Əli Kərim mərhələsi”, 2003

4. “Fərdi yaradıcılıqdan ədəbiyyat tarixinə baxış”, 2010

5. “Azərbaycan komediyasının poetikası”, 2011

6. “Gülüş və dünyanın sonu”, 1999

7. “Yaddaşın poetikası”, 206

8. “Bir söz söylə, bu dünyadan olmasın”, 2003

9. “Bədii mətndə poetic düşüncənin ritmi”, 2013

10. “Elçin haqqında 56 söz”, 2001

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.M.F.Axundov Ensklopediyasının redaksiya heyətinin üzvü

2.“Xəzər” tərcümə toplusunun redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dillər Universiteti -1992-1993

Bakı Slavyan Universiteti, Yaradıcılıq fakültəsi – 2013-2014

Digər fəaliyyəti  Tənqidçilik və tərcüməçilik
Təltif və mükafatları Prezident təqaüdçüsü (2 dəfə)
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA,  Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 6611561
Ev tel. (+994 12 ) 4646157
Faks  
Elektron poçtu djavanshir@gmail.com