Əhmədov Teymur Əkbər oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəmkir şəhəri
Təvəllüdü 25.12.1930
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Rusiya Təbiət Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad10.01.03

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı

Nəriman Nərimanov dramaturgiyası
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı10.01.03

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı

Nəriman Nərimanovun yaradıcılıq yolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

8 kitab və kitabça

 

17
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı


15

3
Əsas elmi nailiyyətləri Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIX-XX əsrlər) iki cild.

Nəriman Nərimanovun elmi-tərcümələri.

Nəriman Nərimanovun əsərlərinin elmi-tənqidi mətni

Azərbaycan maarifçiliyinin tədqiqi
Elmi əsərlərinin adları 1. Nəriman Nərimanovun həyatı, mühiti ədəbi yaradıcılığı.

2. Ədəbi-bədii fakir tarixindən

3. Nəriman Nərimanovun dramaturgiyası

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Beynəlxalq Avrasiya mətbuat Fondu idarə heyətinin üzvü

2. AMEA Ədəbiyyat üzrə Müdafiə Şurasının elmi katibi

3. ADU dissertasiya müdafiə şurasının üzvü

4. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu Koordinasiya  şurasının sədri
Pedaqoji fəaliyyəti ADU-da diplom rəhbəri, bakalavr və magist imtahanlarının sədri, APU-in dövlət imtahanlarının sədri olmuşdur.
Digər fəaliyyəti  Proqram əsasında ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. müntəxabat, üç cilddə Antologiya (Poeziya, nəşr, dramaturgiya) Tərtib “Respublika” qəzetinin baş redaktoru
Təltif və mükafatları 1. Yusif Məmmədəliyev adına mükafat və medal

2. Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı

3. “Tərəqqi” medalı (2 dəfə)

4. “Ustad” adlı jurnalistika mükafatı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5380131
Mobil tel. (+994 50) 2156707
Ev tel. (+994 12) 5108683
Faks (+994 50) 4412023
Elektron poçtu peyzaj@mail.ru