İsayeva Pərvanə Bəkir qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıBərdə şəhəri   
Təvəllüdü 11.06.1969 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət  İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5715.01

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında faciə janrının tədqiqi problemləri 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının bədii strukturu və mifopoetik təfəkkür (nəsr və dramaturgiya əsasında) Azərbaycan ədəbiyyatı və Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid indeksləri üzrə

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

80

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
  1. Mifopoetika və filoloji fikirdə mif konsepsiyaları (monoqrafiya), Bakı, Elm və Təhsil, 2016
  2. Mifopoetika və XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının poetik strukturu (monoqrafiya), Bakı. Elm və təhsil, 2016
  3. Faciə janrının poetikası və tədqiqi problemləri (monoqrafiya). Bakı, Elm və Təhsil, 2017 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2005-2008 (Bakı Slavyan Universiteti) 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid prospektı 117
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5391028 
Mobil tel. (+994 50) 3880063 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu