Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdaş ş. 
Təvəllüdü 14.09.1944
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.17.12

Kauçuk və rezin yexnologiyası

Xlor üzvi maddələrin iştirakı ilə BNK-nin radiasion kimyəvi üsulla vulkanlaşması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.06, 02.00.09

Makromolekullar kimyası, Nüvə kimyası

Elastomerlərdə quruluşlarin formalaşması, onlarin rezinin fiziki-kimyəvi və istismar xassələrinə təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

250

   

180   

 

80    

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 30

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

15

Əsas elmi nailiyyətləri 1.Kükürdsüz vulkanlaşma prosesinin aparılması

2.Neft və maşınqayırma sənayeləri üçün aqressiv maddələrə davamlı polimer materiallarının hazırlanması

3.Polimer əsaslı sürtku yağlarının alınması 
Elmi əsərlərinin adları 1. Universal sintetik  yapışqanın alınması

2. Radiasiyaya davamlı polimerlərin alınması

3. Butadien nitril kauçukları və onların əsasında texniki rezin məmulatı

4. Butadien nitril kauçuklarının texnoloji sintezi, emalı və vulkanlaşmasının əsasları. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Beynəlxalq fundamental təhsil akademiyasının həqiqi üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları D.İ. Mendeleyev mükafatı laureatı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 4383224 
Mobil tel. (+994 55) 4974063
Ev tel. (+994 12) 4406343 
Faks (+994 12) 5398318
Elektron poçtu siraz_mm55@mail.ru