Abiyev Əsgər Əli Qulam oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu 
Təvəllüdü 28.06.1934 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.V. Lomonocov adına Moskva Dövlət Universiteti, Fizika
Elmi dərəcəsi Fizika- riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.10.

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

28 MeV enerjili sürətlənmiş elektronlarla şüalandırılmış germaniumda radiasiya defektləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.10.

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Bircins olmayan yarımkeçiricilər və dielektriklərdə radiasiya defektyaranma prosesləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

125

 

90  

 

58

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  5
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə hazırlanmış xüsusi qurğu vasitəsiylə elektron sürətləndiricisində şüalanma prosesində yarımkeçiricilərdə radiasiya qusurlarının yaranması və yoxolma kinetikası tədqiq edilmiş yarımkeçirici cihazların texnologiyasında ionlaşdırıcı şüaların tədbiqi araşdırılmışdır.son 20 il ərzində istənilən dərəcəli və istənilən ədədlərdən (Simvollardan)ibarət tarazlı (sehrli) kvadratlar və kublar yazmaq üçün alqoritm kəşf edilmiş və onların texnikada tətbiq imkanları araşdırılmışdır.

Bu alqoritm vasitəsiylə Mendeleevin Periodik cədvəlinin qanunauyğunluqları kəşf edilmişdir. Bu cəvəlin sonuncu elementinin 218 olduğu qeyd edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Абиев А.К., Ухин Н.А. Установка для измерения Э.Д.С, Холла и проводимости полуроводниковых материалов в переменных электрическоми магнитном полях, Приборы и Техника Эксперимента, №3, 234,1968.

2. Абиев А.К., Ухин Н.А. Низкотемпературное облучение германия электронами с энергией 28 МэВ, Физика и Техника Эксперимента, т.4, в.8, 484,1970.

3. Абиев А.К. и др. Способ изготовления полупроводникового материала, Авторское свидетельство СССР,№563866.

4. Abiyev A.A. at all. Investigation of center of mass by using magic squares and its possible enginearing applications, Robotics and Autonomous Systems, 49, 2004,219-226.

5. Abiyev A.A. The correlation Adiyev's balanced squares with Periodic Law, Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11) Prague, Czech Republic, September, 26-28, 2011, pp. 33-38.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 15 il ( Özel Muradiye lisesi-1993-2000; Gaziantep Universiteti 2000-2007) 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Azərbaycan Pecpublikası, Avropa Mətbu Nəşr  Evinin "Qızıl Medalı",

Ən Yaxşı Vətənpərvər Tədqiqatçı Alim -2014

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 7904611
Ev tel. (+994 12) 5962663
Faks  
Elektron poçtu askeraliabiyev@hotmail.com