Mustafayev İslam İsrafil oğlu

   

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Biləsuvar rayonu 
Təvəllüdü 22.11.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professsor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.09

Radiasiya kimyası

Azotun radiasiya-kimyəvi fiksasiyasının kinetika və mexanizmi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.09, 05.17.07

Radiasiya kimyası+yanacağın və qazın kimyəvi texnologiyası 

Bərk üzvi yanacaqlarda radiasiya-termiki proseslər
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

235

 

185

 

110
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 17
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


11

1

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Neftin çıxarılması, hazırlanması, nəqli və emalı proseslərində atmosferə atılan zərərli tullantıların xüsusi miqdarı (hər 1 ton xammala hesablanmış) təyin edilmişdir.

2. Metan emissiyalarının atmosferdə fotokimyəvi proseslərə və ozonun stasionar konsentrasiyasına təsiri öyrənilmişdir.

3. Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki çevrilmələrinin ümumi kinetik modeli əsasında maksimal radiasiya effektini təmin edən doza gücü və temperatur arasında asılılığın yarımemprik formulu alınmışdır.

4. Su mühitində karbohidrogenlərin radiasiya-kimyəvi parçalanması prosesinin zəncirvari rejimdə getməsini təmin edən optimal şərait müəyyən edilmiş, prosesin kinetik modeli yaradılmışdır.

5. Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki kükürdsüzləşdirilməsi prosesinin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmiş və kinetik modeli təklif olunmuşdur.

6. Ətraf mühitdə neftin deqradasiyasının qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmiş və bu prosesdə radiasiyanın rolu qiymətləndirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. The principles of  Radiation-chemical Technology of refining the  petroleum residues. J. Radiation Physics and chemistry, 1995, v. 46, №4-6, pp. 1313-1316

2. Radiation-thermal transformation of Pentadecan. "Chemistry of high energy", 1999, v.33, №5, p. 354-359.

3. Environmental Security and Environmental Management: The Role of  risk Assessment, 281-286. 2006 Springer. Printed in the Netherlands.

4. Gas formation regularities at the consecutive and simultaneous impact  of ionizing radiations and heat on Turkish lignites. Fuel, 2011, volume   90, issue 8, p. 2555-2559.Elsevier.

5. Photochemical decomposition of hydrogen sulfide in the gas mixtures and generation molecular hydrogen.  NATO Science for Peace and Security Series - C: Environmental Security, Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. Springer:-2013, p. 47-55.

6. Hydrogen and hydrogen containing gas formation at the radiation-thermal clean up of water from oil pollution. The Black Sea: Strategy for Addressing its Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems.  NATO-Science series. Springer, p.122-126,  2013

7. A study of radiation-chemical conversion of synthetic oil derived from oil-bitumen rock. “Radiation Chemistry”, 2013, № 6, p. 301-307

8. Деградация Апшеронских нефтей в окружающей среде. Экология промышленного производства. 1(85) 2014.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü -1995

2. Dayanıqlı İnkişaf üzrə Beynəlxalq Akademiyanın üzvü  2000   

3. Qafqaz üçün Regional Ekoloji mərkəzin Beynəlxalq Məsləhət Şurasının və Direktorlar Şurasının üzvü, 2000-2010
Pedaqoji fəaliyyəti 1. İstanbul Texniki Universiteti (1993-1996), Mineral proseslər kafedrası, professor

2. Lənkəran Dövlət Universiteti (1999-2000), Ekologiya kafedrası, professor

3. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (2009-indiyədək), Fövgəladə hallar kafedrası, professor  

Digər fəaliyyəti  1.“Rüzgar” Ekoloji İctimai Birliyinin sədri (1996)

2. BMT İnkişaf Proqramı: “Azərbaycanda bərk tullantıların idarə olunmaısının təkmilləşdirilməsi” Layihəsinin Milli koordinatoru, 2009-2011

3. Avropa Birliyi: “Hava keyfiyyətinin idarə olunması” Layihəsinin Azərbaycan üzrə Milli koordinatoru, 2011-2014    
Təltif və mükafatları 1. “Tərəqqi”  medalı  (2011)

2. AMEA Rəyasət Heyyətinin Fəxri fərmanları (2002, 2005, 2011)  

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5394113
Mobil tel. (+994 50) 3207816
Ev tel. (+994 12) 4249453
Faks (+994 12) 5394113
Elektron poçtu imustafayev@mail.ru