Həsənzadə Tahirə Dadaş qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri, Ramana kəndi
Təvəllüdü 1942-ci il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
 

 

07.00.03

Ümumi tarix

Marağalı Məhəmmədhəsən xan Etimadüssəltənənin ictimai-siyasi fəaliyyəti

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


07.00.09; 07.00.02

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat metodları; Vətən tarixi
XVIII-XIX əsr Əfşarlar və Qacarlar dövrünün azərbaycanlı ictimai-siyasi xadimləri (Mehdi Bamdadın “Tarixi-ricali-İran” əsəri əsasında)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

7 kitab, 100-dən artıq məqalə

6 məqalə (Daşkənd Türkiyə, İran)


6 məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri İran adlanan cografi ərazidə fəaliyyəti olmuş azərbaycanlı ictimai-siyasi xadim, hərbçi, həkim və diplomatlar haqqında ilkin məlumatlarAşkar edilmiş faktların Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yerini tapması 

Elmi əsərlərinin adları

1. Maragalı Məhəmmədhəsən xan Etimadüssəltənənin əsərlərində Azərbaycan tarixi məsələləri.

2. XVIII-XIX əsrlərdə İranda yaşamış Azərbaycanlı ictimai-siyasi xadimlər.

3. Qacarlar dövrünün titulları

4. Farsdilli əski çap kitabları

Xeyrati-hesan, Fərhad Mirzə-Səfərnamə (tərc)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, İstiqlaliyyət küçəsi.26. 
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4929357
Mobil tel. (+99451) 3203342
Ev tel. (+994  12) 4313505
Faks  
Elektron poçtu