Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmlər doktorları

İsmayılov Nəriman Zeynalabdı oğlu
Məmmədov Sabir Həsən oğlu