Sənədlərlə iş şöbəsi

Ünvan Az1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi,30 
Tel. (+994 12)  4925993 
Faks (+994 12) 4925883 
Elektron poçtu

psh@science.az

Şöbə müdiri
Sevinc Nizami qızı Həsənova

(+994 12)  4925993 

(+994 12)  4926486

(+994 50)  3835268

psh@science.az 

Şöbənin işçiləri İlahə Şakir qızı Şükürova

Vəzifəsi: baş mütəxəssis

Tel.: (+994 12) 4925993

Olqa Nikolayevna Nağıyeva

Vəzifəsi: baş mütəxəssis

Tel.: (+994 12) 4925993

Səbinə Yaşar qızı Mustafayeva

Vəzifəsi: baş mütəxəssis

Tel.: (+994 12) 4925993

Mehriban Rəşid qızı Əsgərova

Vəzifəsi: aparıcı mütəxəssis

Tel.: (+994 12) 4925993

Sevda Nizami qızı Kazımova

Vəzifəsi: aparıcı mütəxəssis

Tel.: (+994 12) 4925993

Sevinc Rafiq qızı Əsgərova

Vəzifəsi: aparıcı mütəxəssis

Tel.: (+994 12) 4925993

Ellada Yəhya qızı Hüseynova

Vəzifəsi: mütəxəssis

Tel.: (+994 12) 4925993

Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri Sənədləşmə, protokollaşma