Elmi irs şöbəsi

Ünvan İstiqlaliyyət küçəsi, 30 
Tel. (+994 12) 5387116 
Faks (+994 12) 4371772
Elektron poçtu aeitsmerkezi@science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Hacıyeva Zemfira Əli qızı

Tarix üzrə elmlər doktoru

(+994 12) 4371772, 5387116

aeitsmerkezi@science.az

Struktur bölmənin işçiləri Əliyarlı Nərgiz Aydın qızı

baş mütəxəssis

Tel.: (+994 12) 5387120

E-poçt: elmiirsmerkezi@science.az 

Cəlilova Solmaz Cəlil qızı 

aparıcı mütəxəssis

(+994 12) 5387116

Abasova Nuranə Tahir qızı 

mütəxəssis

Struktur bölmənin fəaliyyət istiqamətləri Mərkəz öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün aşağıdakı funksiyalara malikdir:

1. AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatları tərəfindən Mərkəzə təqdim olunan daimi və uzunmüddətli sənədləri dövlət mühafizəsinə qəbul edir; praktiki əhəmiyyətini itirmiş sənədləri aktlaşdıraraq məhv edir;

2. Xüsusi əhəmiyyət kəsb edən qiymətli sənədlərin elmi ekspertizasını keçirib çapa hazırlayır;

3. Ekspert-yoxlama komissiyasının işini təşkil edir, onun rəyi əsasında görkəmli alimlərin şəxsi fondlarını yaradır;

4. Müəyyən olunmuş qaydaya əsasən elmi müəssisə və təşkilatlar, elmi işçilər, həmçinin, xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşlar tərəfindən daxil olan sorğulara arxiv arayışlarını təqdim edir;

5. Arxiv işinə aid innovasiyalara əsaslanaraq iş fəaliyyətini təkmilləşdirir, AMEA Rəyasət Heyətinə səmərəli təkliflər verir;

6. Qanunvericiliyə uyğun AMEA rəhbərliyi tərəfindən həvalə olunmuş digər funksiyaları həyata keçirir.

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları