Daxili audit şöbəsi

Ünvan  
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu

 

Şöbə müdiri

Vidadi Qüdrət oğlu Baxşəliyev

Mob. tel.: (+994 50)  2132574

E-poçt: baxsaliev66@mail.ru

Şöbə müdirinin müavini

Mehparə Narif qızı Kəlbəliyeva 

Mob. tel: (+994 50) 5644949

E-poçt: mexpara.kalbiyeva@mail.ru

Şöbənin işçiləri

 
Struktur bölmənin fəaliyyət istiqamətləri