“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi

 

Veb-sayt www.ensiklopediya.gov.az   
Ünvan AZ1074, Bakı ş., H. Cavid pr., 115
Tel.

(+994 12) 5392068

Faks (+994 12) 5384767 
Elektron poçtu tnagiev@azeurotel.com  
Direktor

Akademik Nağıyev Tofiq Murtuza oğlu

Tel.: (+994 12) 5384717, (+994 12) 5384707

Faks: (+994 12) 5394767

E-poçt: tnagiev@azeurotel.com

Direktor müavinləri

Mustafayev Famil Front oğlu

İqtisad elmləri doktoru, professor

Tel.: (+994 12) 5384737

İbrahimov Şaiq Rəhim oğlu

Biologiya elmləri doktoru, professor

Tel.: (+994 12) 5385883

Sultanov Afiq Əsgər oğlu

Tel.: (+994 12) 5385882

İbrahimov Böyükağa Rahib oğlu

Tel.: (+994 12) 5385884

Çingiz Abdulla oglu Əsgərov

Tel.: (+994 12) 5797981

Elmi katib

Qocayeva Gülbəniz Göyüş qızı

Tel.: (+994 12) 5397159, (+994 12) 5397158  (əlavə 1-27)

İnformasiya, tərcümə və ümumi məsələlər şöbəsinin müdiri

Züleyxa Əliabas qızı Baxşıyeva

Tel.: (+994 12) 5385881

Baş mühasib

İntizar Ağaələkbər qızı Əliyeva

Tel.: (+994 12) 5385879 
Yaranma tarixi  30 dekabr 1965-ci il Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası Baş Redaksiyası, 1989-2004 illərdə “Azərbaycan Ensiklopediyası” Nəşriyyat poliqrafiya birliyi, 05 may 2004-cü ildə AR prezidentinin sərəncamına əsasən “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi yaradılmışdır.  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Çoxcildli Universal Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının hazırlanması və nəşri 
Əsas elmi nəticələr  
İşçilərinin ümumi sayı 111 
Struktur bölmələri

“Kimya” elmi redaksiyasi

“Fizika, riyaziyyat, mexanika, kosmos, astronomiya” elmi redaksiyasi

“Biologiya, mikrobiologiya, tibb, torpaq şünasliq” elmi redaksiyasi

“Texnika, neft-mədən işləri, informatika, elektronika” elmi redaksiyasi

“Coğrafiya, geologiya, geofizika, ətraf mühit, ekologiya” elmi redaksiyasi

“Ümumi tarix, azərbaycan tarixi və arxeologiya” elmi redaksiyasi

“Ədəbiyyat, dilçilik, mədəniyyət və incəsənət” elmi redaksiyasi

“Sosial-ictimai sahələr, fəlsəfə və hüquq” elmi redaksiyasi

“Təhsil, mətbuat, televiziya, internet, turizm və idman” elmi redaksiyasi

“İqtisadiyyat” elmi redaksiyasi

Humanitar elmlər üzrə “Elmi-ədəbi nəzarət və biblioqrafiya” redaksiyasi

Təbiyyat elmləri üzrə “Elmi-ədəbi nəzarət və biblioqrafiya” redaksiyasi

Sözlük redaksiyasi

“Kompyuter tərtibati, illüstrasiya və kartoqrafiya” şöbəsi

“Komplektləşdirmə, texniki tərtibat və korrektura” şöbəsi

Informasiya, tərcümə və ümumi məsələlər şöbəsi

Inzibati təsərrüfat şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


Akademik Nağıyev Tofiq Murtuza oğlu

Qocayeva Gülbəniz Göyüş qızı

Mustafayev Famil Front oğlu

İbrahimov Şaiq Rəhim oğlu

Sultanov Afiq Əsgər oğlu

İbrahimov Böyükağa Rahib oğlu

Аdıgözəlov Vаqif Аbаsqulu oğlu

Nəcəfov Bəхtiyаr Cаniyаr oğlu

Əкbərov Mеhmаn Əsgər oğlu

Məliкov Rаuf Sеyfullа oğlu

Abdullayev Ziya Hüseyn oğlu

Hacıyev Rüstəm Tofiq oğlu

Mehrəliyeva Sevda Möhübbət qızı

Məmmədova Elmira Əbdül qızı

Rüstəmova Sevinc İmran qızı

Mirtəqəvi Hüsеyn Sеyidisа oğlu

Yüzbaşova Xumarxanım İsmayıl qızı

Orucov Möhübbət Bilal oğlu

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

Həsənli Şahmar Zakir oğlu

Əlibəyova Nuriyyə Fəxrəddin qızı

Məmmədovа Rənа Аydın qızı

Əlizadə Təhminə Qalib qızı

Кərimovа Аynurə Əкrəm qızı

Səfərova Nailə Azad qızı

Davudova Sitarə Vahid qızı

Musаyеvа Florа Qurbаn qızı

Əliyеvа Durdаnə Qаfur qızı

Göyüşova Aygün Nəsib qızı

Talıbova Elnarə Vahid qızı

Hacıyev Rüstəm Tofiq oğlu

Ağayev Fərid Ağabala oğlu

Qənizadə Aytən Ağamövsüm qızı

Əzizova Gülər Əhməd qızı

Tanrıverdiyeva Fatimə İsmayıl qızı

Koroğluyeva Ülkər Hacıməd qızı

Əliyeva Aygün Firuz qızı

Əhmədova Fidan Eldar qızı

Qasımova Həyat Rakif qızı

Quliyeva Aynur Elxan qızı

Kərimova Amalya Əbdüləli qızı

Yüzbaşova Könül Əhməd qızı

Vəliyeva Zeydaxanım Vidadi qızı

Abbasova Leyli Şəmsəddin qızı

Əhmədova Lalə Arif qızı

Mustafayev Zaur Əli Baxış oğlu

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

İbrahimov Böyükağa Rahib oğlu

Həsənli Şahmar Zakir oğlu

Qasımova Həyat Rakif qızı

Adıgözəlova Pakizə Fərrux qızı

Rəsulov Elnur Adil oğlu

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Mehrəliyeva Sevda Möhübbət qızı 
Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları