Mərkəzi Elmi Kitabxananın struktur bölmələri

İnformasiya Texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi şöbəsi