İnnovasiyaların hazırlanması və tətbiqi bölməsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Yusifova Cəmilə Nurullah qızı  
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İnnovasiyaların və qabaqcıl təcrübələrin öyrənilməsi, müəssisənin fəaliyyətinə uyğunlaşdırılması və tətbiq edilməsi