İnformasiya resurslarına nəzarət və əlaqələndirmə şöbəsi

Tel. (+994 12) 5397367 (1312) 
Faks  
Elektron poçtu gunel.irc.@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Əhədova  Günel Tofiq qızı  
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri