Onomastika şöbəsi

Tel. (+994 50) 4648098 
Faks  
Elektron poçtu firudinrzayev@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Firudin Həsən oğlu Rzayev 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlərin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlər toplanılıb tədqiqata cəlb edilmiş, onların elmi linqvistik xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur. Şöbənin son illərdəki elmi nəticələri “Onomalogiya problemləri” (2 cildlik), “Qədim Şərur oyko­nimlərinin mənşəyi” və “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən” adlı monoqrafiyalarda əksini tapmışdır. F.H.Rzayev. Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən. II cild. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 588 s. adlı monoqrafiyalarda əksini tapmışdır.