Etnoqrafiya şöbəsi

Tel. (+994 36) 5453477; ( +994 50) 7162124  
Faks  
Elektron poçtu aseforucov@yahoo.com.tr 
Struktur bölmənin rəhbəri

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Asəf Orucov Yunis oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvanın etnoqrafik tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri

Naxçıvan əhalisinin etnogenetik əlaqələri, qədim inamlar sistemi, təsərrüfat həyatı, sənətkarlıq sahələri, maddi və mənəvi mədəniyyəti, ailə məişəti, zəngin arxeoloji mənbələr ədəbiyyat və çöl etnoqrafik materialları əsasında tədqiq edilmişdir. XX əsrin sonu etnoqrafik cəhətdən ilk dəfə öyrənilmişdir. Naxçıvanda şəhər mədəniyyəti də ayrıca tədqiqata cəlb edilmişdir.

  1. Xalq təqvimi: adətlər, inanclar, mərasimlər (Naxçıvan materialları əsasında). Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 200 s.
  2. Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr. Bakı, 2003.
  3. Adetler, inanclar və türklerin soy kütügü meselesi. Ankara, 2005.
  4. Nuh peyğəmbər, Dünya Tufanı və Naxçıvan, Naxçıvan, 2008.
  5.  Türkün müalicəsi türkaçarə. Naxçıvan, 2010.
  6.  Naxçıvan: Nuh baba və Türk atadan gələn yol. Naxçıvan, 2011.
  7. Milli mətbəx və qonaqpərvərli. Naxçıvan: Əcəmi, 2012.
  8. Milli mənəvi dəyərlərimiz. Naxçıvan: Əcəmi, 2012.
  9. Kitabi Dədə Qorqud və Naxçıvan: qarşılaşdırılmalı etnoqrafik motivlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2016.