Qafqaz tarixi şöbəsi

Tel. (+994 50) 6370335 
Faks  
Elektron poçtu emin.amea@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri

Emin Arif oğlu Şıxəliyev     

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin pərdə arxa­sının təhlili, Naxçıvanın regional və beynəlxalq siya­sətdə yerinin araşdırılması, ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddialarının təbliği məsələsinin tədqiqi. 
Əsas elmi nəticələri

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi kökləri geosiyasi maraqlar və sivilizasiyaların toqquşması kontekstində araşdırılmış, Naxçıvana qarşı iddiaların əsassızlığı tutarlı faktlar əsasında təkzib edilmiş, eyni zamanda bu münaqişə dünyanın aparıcı dövlətlərinin siyasi münasibətləriçərçivəsində ələ alınmış, erməni iddialarına rəvac verən dini, siyasi amillər tədqiq edilmiş, ermənilərin Naxçıvanla bağlı iddialarının beynəlxalq müstəvidə yeri təhlil olunmuşdur.Yerli və xarici arxiv və ədəbiyyat materialalrı əsasında böyük güclərin də dəstəyi ilə ermənilərin törətdikləri soyqırımı cinayətləri araşdırılmşdır.   

  1.  Türkiye ve Azerbaycan açısından ermeni sorunu. Ankara: Türk Kültür ve Eğitim Norm Geliştirme Vakfı yayınları, 2002, 231 s. 
  2. Kafkasya jeopolitiğinde Rusya, İran, Türkiye rekabetleri ve ermeni faktörü. Ankara: Naturel yayıncılık, 2004, 378 s.
  3. Erməni iddialarının siyasi mahiyyəti. Bakı: Nurlan, 2006, 186 s
  4. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sivilizasiya­lar­arası münasibətlər kontekstində. Bakı: Elm və Təhsil, 2011, 324 s. 
  5. İngiltərənin geosiyasi maraqlarında “erməni məsələsi”nin yeri və Azərbaycana təsiri (Böyük Britaniyanın arxiv materialları əsasında). (1917-1920). Naxçıvan: Əcəmi nəşriyyatı, 2016, 144 s.
  6. Müasir səlib yürüşlərinin hədəfi: terrorizm yoxsa İslam?!. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 168 s.