“Genetik ehtiyatların biomüxtəlifliyinin molekulyar genetik əsasları” mövzusunda seminar keçirilib