“Vermikultivirləşdirmə ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasının açarıdır” mövzusunda seminar keçirilib