Radiasiya Problemləri İnstitutunda hibrid günəş ev sistemi qurulur