“Günəş-Yer fizikasının aktual problemləri” mövzusunda Azərbaycan-Rusiya beynəlxalq seminarı keçirilib