Tələbələr AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkında istehsalat təcrübəsi keçəcəklər