Akademiya sosial istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirir