Antropoloji ekspedisiya hapıt kəndlərində tədqiqatlar aparıb