Azərbaycanın arid regionlarında təbii-təsərrüfat sistemlərinin idarə olunmasına dair müzakirələr aparılıb