Ukraynalı alim Botanika İnstitutunun Herbari kolleksiyası ilə tanış olub