Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunda elmi-praktiki seminar keçirilib