Naxçıvan Bölməsinin qarşısında duran vəzifələr müzakirə olunub