Azərbaycanlı alim Türk Dil Qurumunun müxbir üzvü seçilib