Lənkəran Regional Elmi Mərkəzindən kameral analizlər üçün nümunələr götürülüb