Professor Tərbiz Əliyev Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının mükafatına layiq görülüb