Professor Vidadi Muradov: “Qarabağ xalçası türkçülüyün rəmzidir”