Geologiya və Geofizika İnstitutunda "Erməni xisləti hədəfdə" stendi hazırlanıb