AMEA Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Ömər Xəyyamın rübailərinin təhlilinə həsr olunmuş tədbir keçirilib