Coğrafiyaşünas alim Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsinə aydınlıq gətirib