İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda magistrantların imtahanı keçirilib