Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun magistrantları imtahan veriblər