Professor Elton Məmmədov Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib