AMEA Rəyasət Heyətinin nümayəndələri YT Parkda yaradılmış innovativ mühiti yüksək qiymətləndiriblər