Yer Elmləri Bölməsinin iclasında bir sıra mühüm məsələlər müzakirə olunub