AMEA Rəyasət Heyəti Mərkəzi Aparatının II Xüsusi şöbəsində seminar-məşğələ keçirildi